แนะนำกลยุทธ์การเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้ท่านนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวท่านมากมายที่สุดเราเองค่ะมีกลยุทธ์+บทความเยอะแยะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นบทความ อักษรทะเบียนที่เหมาะหลบเลี่ยง ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะหลบเลี่ยงมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการด้วยเหตุนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงราคาประเภทพยัญชนะ 2 ตัวหน้าด้าน แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง

2. หลังจากนั้นเมื่อได้จำนวนแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรเบี่ยงประเภทตัวอักษรพยัญชนะเสนียดและวิชาเลขเสนียด ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรเสนียดและวิชาเลขเสนียดไม่ได้ ไม่เหมาะให้วิชาเลขเสนียดวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขด้วยเหตุนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้ท่าน ระดับดีมากมาย หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขจำนวนที่ให้คุณอ่ะครับระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรเสนียดที่เหมาะหลบเลี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ วิชาเลข 6 พยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันจันทรา  วิชาเลข 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร วิชาเลข 2 อักษรพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน วิชาเลข 3 พยัญชนะ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 อักษรพยัญชนะ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส วิชาเลข 7 พยัญชนะ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ วิชาเลข 8 พยัญชนะ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ วิชาเลข 4 พยัญชนะ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างอักษรพยัญชนะ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวน ประเภทตัวอักษรพยัญชนะ หมายถึง 7 + 7 = 14 และจำนวนเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้เนื่องด้วยมองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  หมายถึงจำนวนที่ให้ท่านระดับดีมากมาย ฯลฯ เพราะว่าเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันพระอาทิตย์ ก็ไม่เหมาะมีวิชาเลข 6 และพยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันพระอาทิตย์ฯลฯ เพราะว่ามีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางคิดเลขจำนวนของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าจำนวนเท่าไหนดีมิดี วันนี้เราเองค่ะมีแนวทางคิดเลขจำนวนมาให้ท่านดู

วิธีการคิดเลขจำนวนของทะเบียนสวย

แปลงราคาประเภทตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงราคาได้ด้วยเหตุนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาแค่กับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาแค่กับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาแค่กับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาแค่กับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาแค่กับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาแค่กับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาแค่กับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาแค่กับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาแค่กับ  9

หลังจากได้จำนวนแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ เพราะว่าแทรกกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ ด้วยเหตุนี้

– วิชาเลขจำนวนดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง มีเงิน รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขจำนวนดีระหว่างกลาง ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีระหว่างกลาง เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบความสำเร็จ หากมีความพยายาม

– วิชาเลขจำนวนไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะว่าเหนื่อยเหน็ดมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอข้อสงสัยรุมๆเร้า หน้าที่ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/